REKLAMA

Rada Rodziców Rok szk. 2012/2013

1. Przewodnicz±ca- Helena ¦liwka
2. Zastępca przewodnicz±…cej- Beata Hałas
3. Sekretarz- Bogusława Pawlicka
4. Skarbnik- Monika Vogiel